67/721 Thiago (SN,*2012)

67/721 Thiago (SN,*2012)