Linie 50 Corale (*1909)

s. lic. Spirou (ardén, *1897) obr. z knihy kolektivu autorů Speciální zootechnika II chov koní 1957 

Vznik této linie je úzce spjatý s hřebčínem Lukov u Zlína a s originálním ardénským hřebcem s. lic. Spirou.

Hřebec Spirou (č. PK belgické 14266) hnědák bez odznaků, se narodil roku 1897 u pana Rousseaua Velessart-Anlier v kraji Luxembourg (Belgie) po otci Favorit z matky Clairette.  Jeho míry byly 175 - 225 - 24,3 cm.  Roku 1899 obdržel první cenu v Bruselu a v roce 1900 se stal šampionem ve skupině koní ardenských na světové výstavě v Paříži. Byl zakoupen hrabětem Seilernem pro hřebčín Lukov, kde působil v chovu v letech 1901 - 1923, kdy byl prodán ještě k dalšímu chovu do Čech. V hřebčíně zanechal 131 klisniček, z nichž 60 klisen bylo zařazeno do vlastního chovu, dále u 29 klisen byl otcem matky klisny, u 6 klisen byl otcem babičky a u 1 klisny otcem prababičky, a narodilo se po něm 82 hřebečků, z nichž bylo do chovu zařazeno 28 hřebců a dále v hřebčíně působili ještě 2 vnuci.  Stejný význam, jaký měl hřebec Spirou pro hřebčín, má i pro zemský chov. V zemském chovu na Moravě působilo celkem 44 jeho synů z lukovských matek a 1 hřebec z rolnického chovu. V plemenných knihách spolků v Holešově, Fryštáku, Vizovicích a Prštném je zapsáno 22 jeho dcer, u 13 byl otcem matky, u 17 klisen otcem babičky a u 16 klisen otcem prababičky, celkem tedy v přímé linii u 68 klisen. Z toho vyplývá, že tato krev se rozšiřovala v zemském chovu nejen prostřednictvím hřebců, ale také přes klisny, které hřebčín vydával okolním chovatelům na revers. Hřebec s. lic. Spirou byl také zakladatelem belgické linie, z níž pochází importovaní hřebci 423 Maximin, 53 Dub, 109 Dolf, 206 Toutou, 316 Nankin, 249 Varlet a 239 Urion.

Hřebec s.lic. Spirou přes syna 50 Corale (nar. 1909 z matky Coralie) zemského chovu založil až do současnosti přeživší liniií, která v přímé linii pokračovala hřebci: 123 Korál (*1921) - 2123 Korálek (*1938) - 2410 Korbaj (*1946) - 2875 Korbaj skalský-15 (*1961) - 2258 Korbar (*1978) - 2696 Korbus (*1993)

hřebci linie 50 Corale

2696 Korbus (v chovu od roku 1996 do 2015)

českomoravský belgik po 2258 Korbar z SM 2390 Sylva po 2104 Midol *1993 PG: 68,1 % , GZ, AP Majitel: NA HRANICI spol. s r.o., Radvanice více na www.aschk.cz/pk/kun/16970   Synové v chovu: 2862 Kelis, 1063 Korál, 1226 Korado, 1326 Korb, 1332 Kessidy, 1335...

2862 Kelis (v chovu od roku 2003)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z 55/681 Senta po 2471 Sural *2001 PG: 68,0 % , GZ Majitel: Mrázek M., Bystřec, Ústí nad Orlicí více na www.aschk.cz/pk/kun/128879   Je to velice pěkně stavěný hřebec, který je výjimečný svou povahou, charakterem a pracovitostí. Je po něm již mnoho...

1063 Korál (v chovu od roku 2005 do 2018)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z 55/771 Béva po 2566 Baron *2003 PG: 68,8 % , GZ Majitel: ZH Písek s.p. více na www.aschk.cz/pk/kun/148464   Klisny: HPK - 1/732 Kora, 56/602 Lusy, 49/429 Marion PK - 11/133 Kora, 11/506 Kara, 44/374 Karina, 71/494 Sandra, 48/839 Soma   Korál...

1226 Korado (v chovu od roku 2007 do 2012)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z Č 1573 Jola po 202 Brahmikán z Nemošic - 2 *2005 PG: 63,1 % , GZ Majitel: NA HRANICI spol. s r.o., Radvanice více na www.aschk.cz/pk/kun/171268   Synové v chovu: 1953 Kuba  

1326 Korb (v chovu od roku 2008 do 2012)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z Č 1316 Filomena po 2397 Alkron *2006 PG: 67,7 %  , GZ Majitel: Anderle J., Jihlava více na www.aschk.cz/pk/kun/177837   Synové v chovu: 2201 Korbik   V roce 2012 byl prodán na Slovensko, kde nadále působil v chovu do roku 2015, kdy...

1332 Kessidy (v chovu od roku 2008 do 2017)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z 49/524 Garia po 2537 Sapon s.v. *2005 PG: 67,8 % , GZ Majitel: Nývlt P., Úpice více na www.aschk.cz/pk/kun/171267  

1335 Kalmond (v chovu od roku 2008 do 2019)

českomoravský belgik po 2696 Korbus z 49/488 Annie po 2537 Sapon s.v. *2005 PG: 61,1 % , GZ Majitel: Janú F., Bystřice nad Pernštejnem více na www.aschk.cz/pk/kun/166235

1953 Kuba (v chovu od roku 2013)

českomoravský belgický kůň po 1226 Korado z 62/740 Markýza po 2372 Agsuram *2011 PG: 65,1 %, GZ Majitel: Bednář L., Líšnice více na: www.aschk.cz/pk/kun/237840

2201 Korbik (v chovu od roku 2015)

českomoravský belgický kůň po 1326 Korb z 55/947 Bára po 2692 Borax *2013 PG: 69,5 %, GZ Majitel: ZH Písek více na www.aschk.cz/pk/kun/264426   2201 Korbík je plemenný hřebec českomoravského belgického koně narozený 2. 4. 2013 u pana Jaroslav Dvořáka v Batelově. 60denní test absolvoval...

2440 Krosby (v chovu od roku 2018)

českomoravský belgický kůň po 2696 Korbus z 61/247 Areta po 2451 Makon-2 *2015 PG: 66,6 %,  GZ Majitel: Měřínský P., Hodějice více na www.aschk.cz/pk/kun/281270  

2447 Kurt (v chovu od roku 2018)

českomoravský belgický kůň po 1953 Kuba z 49/581 Lanta po 2537 Sapon s.v. *2015 PG: 66,1 %,  GZ Majitel: NA HRANICI spol. s r.o., Radvanice více na www.aschk.cz/pk/kun/280447