ostatní importy

882 Eminenz Vulkan (n.rak., *1999)

Zde jsou uvedení hřebci jiných linií, kteří k nám byli importovaní ze zahraničí, a jejich případní potomci českého chovu. Do našeho chovu byli importovaní hřebci z Rakouska, jakožto ze země původu norického koně, a nebo z Bavorska, kde je chován tzv. jihoněmecký chladnokrevník na podkladě norické krve.

 

 

Originální noričtí hřebci importovaní do ČR od 60. let 20. století

 vraník      2694 Fusch Vulkan XI n.r.,*1956 (1958)

"hermelín" 1747 Neuwirt Diamant n.r.,*1952 (1959) - aktivní linie SN

hnědák      2934 Hubert Nero IX n.r.,*1964 (1966) - aktivní linie SN

vraník        2936 Dorn Vulkan XI n.r.,*1964 (1966)

ryzák         208 Direktor chl.b.,*1980 (1984) - aktivní linie N

ryzák         337 Vaduz s.v. chl.b.,*1978 (1984)

tm.ryzák    Veit s.v. chl.b.,*1978 (1984)

ryzák         Schiller s.v. n.r.,*1982 (1985)

ryzák          2479 Ramsau s.v. chl.b.,*1982 (1985) - aktivní linie SN

ryzák          2395 Maltum Vulkan chl.b.,*1983 (1986) - aktivní linie N

ryzák          419 Westbühl I s.v. chl.b., netolického chovu *1986 (1988)

tm.ryzák     282 Schachen chl.b.,*1987 (1989) - aktivní linie N

tm.ryzák    304 Rötelstein chl.b.,*1987 (1990)

tm.hnědák 376 Ramses s.v. n.r.,*1988 (1991)

"hermelín"  645 Pirker Elmar XIII s.v. n.r.,*1982 (1996)

tm.hnědák 652 Galen n.r.,*1994 (1996)

hnědák      653 Vesír n.b.,1993 (1996) - aktivní linie N

vraník        656 Schram n.r.,*1994 (1996) - aktivní linie N

vraník        657 Tango n.r.,*1994 (1996) - aktivní linie N

"hermelín"  722 Wendys n.r.,*1996 (1998) - aktivní linie N

"hermelín"   882 Eminenz Vulkan n.r.,*1999 (2002)

vraník        1273 Zentus Schaunitz XVI n.r.,*2003 (2008)

"hermelín"  1333 Junius Elmar XIV n.r.,*2006 (2008)

 

Poznámka:

tučně jsou označeni hřebci, kteří zanechali následovníka

v závorce je od kdy byl hřebec zařazen do českého chovu

 

Importovaní hřebci jiných linií

645 Pirker Elmar XIII (v chovu od roku 1996 do 2004)

norik rakouský po Pirat Elmar XII z Ria-Bettina po Deuting Nero IX *1982 Majitel: Jůda M., Kučlín, Hrobčice více na https://dev.aschk.cz/pk/kun/16886

652 Galen (v chovu od roku 1996 do 2006)

norik rakouský po Gallus Diamant z Nabla Greti po Ramsauer Nero X *1984 Majitel: ZH Písek s.p. více na https://dev.aschk.cz/pk/kun/16952

1333 Junius Elmar XIV (v chovu od roku 2008 do 2011)

norik rakouský po Junius Elmar XII z Fanfare po Wagrein Vulkan XV *2006 PG: 100 % Majitel: Zeman P., Dolní Radoň, Jindřichův Hradec více na dev.aschk.cz/pk/kun/184524   Hřebec v roce 2008 absolvoval 60-denní test a zkušky výkonnosti v Klokočově s celkovým hodnocením 7,46 bodů. V chovu...

2205 Vielto Vulkan XVIII (v chovu od roku 2015)

norický kůň - import po Vitus Vulkan XVII z Mirna po Prokat Vulkan XVI *2013 PG: 100 % Majitel: Holada L., Sedmpány, Trhový Štěpánov více na www.aschk.cz/pk/kun/262456  

2206 Vivian Vulkan XVIII (v chovu od roku 2015)

norický kůň - import po Vitus Vulkan XVII z Susn po Wismar Nero XV *2013 PG: 100 % Majitel: Holada L., Sedmpány, Trhový Štěpánov více na www.aschk.cz/pk/kun/262435  

Linie Zeus Schaunitz (*1981)

1273 Zentus Schaunitz XVI (v chovu od roku 2008)

norik rakouský po Zieron Schaunitz XV z Ravena-Mona po Molt Nero XIII *2003 Majitel: Smolík J., Besednice více na www.aschk.cz/pk/kun/194683   Synové v chovu: 2601 Zero vrbický   Hřebec byl importován z Rakouska, kde v roce 2006 úspěšně absolvoval výkonnostní zkoušky v...

Linie Toni Vulkan XI (*1968)

1416 Theo-Vulkan XV (v chovu od roku 2009)

norik rakouský po Tommi Vulka XIV z Lösung-Loni po Heros Elmar XII * 1996 PG: 100 % Majitel: Pfeifer F., Štoky více na www.aschk.cz/pk/kun/208797