Slezští norici v PK N

 

Do roku 2012 měli hřebci zařazení v PK slezskéno norika oprávnění působit v chovu i v rámci PK norického koně. Od roku 2013 došlo k rozdělení působnosti hřebců norika a slezského norika pouze na vlastní PK a pouze některým hřebcům slezského norika bylo uděleno oprávnění působit i v rámci PK norika.

Výňatek z dokumentu pana Ing. Josefa Cermana předsedy Svazu chovatelů N, SN a ČMB:

... Ale především se začíná ztrácet typ SN a N. Aby se tyto rozdíly stavby těla, ne tolik tělesné rozměry, podařilo i do budoucna zachovat, rozhodla se rada PK N omezit populaci SN hřebců působících v PK norika. Dodatečně RPK stanovila, že v případě bude-li použit v chovu norika neakceptovaný hřebec SN, nelze zařadit hřebečka do plemenitby, v případě zařazení klisny nebude tato v HPK, tzn., nemůže být matkou plemenného hřebce, přestože má kompletní původ. ...

Pokud vás zajímá celý článek o důvodech tohoto rozhodnutí, dokument je k nalezení na svazových stránkách www.schchk.cz/clanky/dokumenty/dokumenty-svazu/

Rada plemenné knihy přijala tedy tyto opatření:

  1. - v PK norických koní budou nadále akceptováni nikoliv všichni hřebci slezského norika, ale pouze takoví hřebci, kteří byli RPK vybráni s tím, že odpovídají typu norika svojí mohutností a zevnějškem
  2. - chladnokrevné klisny budou rozděleny podle příslušnosti k plemenné knize, tak aby každá klisna byla zapsána pouze v jedné PK. Pokud si chovatel sám nevybere, které plemeno chce nadále chovat, bude klisna přiřazena k příslušné PK podle svého původu.
  3. - narozené potomstvo bude náležet ke stejné plemenné knize jako jeho matka. Pokud bude klisna zapuštěna hřebcem, který není příslušnou PK akceptován, bude potomek posuzován jako "chladnokrevný typ" bez plemenné příslušnosti.

Více informací k této záležitosti lze najít zde: dev.aschk.cz/slezsky-noricky-kun/clanky/jak-dal-v-chovu-slezskeho-norika

Zde tedy uvádím seznam SN hřebců, kteří mají od roku 2013 oprávnění působit v rámci PK norického koně.

Seznam SN hřebců (řazeno dle abecedy)

 

1589 Baranis - 79,5 % PNG

2062 Basango - 86,3 % PNG

2061 Bertold - 82,8 % PNG

2910 Biskup - 81,2 % PNG

1952 Galvas - 83.6 % PNG

2959 Habas - 93,8 % PNG

2774 Navar - 86,3 % PNG

1443 Negir - 79,2 % PNG 

1441 Nero  bečvanský - 88,8 % PNG 

2793 Nesan - 88,1 % PNG

1837 Neugot z Borčic - 88,0 % PNG

2980 Nick - 91,1 % PNG 

1438 Nippur zuberský - 89,6 % PNG

2792 Rigoš - 87,2 % PNG

1439 Sagem - 87,1 % PNG

1440 Sargot - 87,3 % PNG