Linie 2262 Gothenscherz (*1940)

2237 Gonos (sl.n. *1976)

Tato linie byla založena importovaným bavorským chladnokrevníkem 2262 Gothenscherz, hnědák narozený roku 1940 po otci 1382 Schrempf Vulkan VII z matky 1219/I Erlwina po 269/6 Nero II. Významné bylo jeho působení v klokočovském chovu v letech 1953 - 58.  Jeho nejvýznamnějším synem byl hřebec 2720 Gobrýk,  jehož syn 2914 Gofal, tmavý ryzák narozen roku 1963 opět působil na Klokočově v letech 1968 - 76. Jeho potomstvo bylo dostatečně mohutné, korektní, jednotného typu a výborných charakterových vlastností. Významnou měrou ovlivnil chovné stádo zařazením 28 svých dcer. Z jeho synů byli do zemského chovu zařazeni hřebci 2077 Gofen, 2079 Gofen II a zejména 2237 Gonos, prostředníctvím kterého se linie dochovala až do současnosti.

Hřebec 2914 Gofal také zařadil syna 4300 Tvrdošín, který se uplatnil v chovu na Slovensku.

Hřebci linie 2262 Gothenscherz

2237 Gonos (v chovu od roku 1979 do 1993)

slezský norický kůň po 2914 Gofal z SM 571 Nula po 2305 Henos *1976 majitel: ZH Tlumačov více na www.aschk.cz/pk/kun/2005   synové v chovu: 2321 Gošer, 2324 Godit, 2373 Gomur, 2375 Godolfin, 2413 Gopar, 2430 Gopar-2, 2673 Godin.  303 Gofun    Za nejvýznamnější z jeho synů...

2321 Gošer (v chovu od roku 1983 do 1995)

slezský norický kůň po 2237 Gonos z JM 2547 Gusta po 2005 Šemur *1981 Majitel: ZH Tlumačov více na www.aschk.cz/pk/kun/2045   Hřebec nezanechal v chovu žádného plemenného hřebce, ale projevil se jako dobrý otec matek, Je mateřským otcem plemenných hřebců 2639 Ramgoš a 2688 Nošer.

2412 Gonet (v chovu od roku 1987 do 1998)

slezský norický kůň po 2324 Godit z SM 2298 Jedle po 2131 Neugot z Lán-5 *1985 Majitel: ZH Tlumačov více na www.aschk.cz/pk/kun/9040   Synové v chovu: 2558 Gonet Janta, 683 Gospe, 2728 Gor, 2750 Gonát, 2752 Gos   Hřebec byl kmenovým hřebcem hřebčína Klokočov a...

245 Gosun (v chovu od roku 1987 do 2007)

slezský norický kůň po 2324 Godit z SM 2300 Jasná po 2169 Nesun *1985 majitel: ZH Písek více na www.aschk.cz/pk/kun/9047   Synové v chovu: 686 Goméz   Hřebec Gosun se narodil 10.3.1985 z klokočovské klisny SM 2300 Jasná, která je rovněž matkou hřebců 2689 Brynes a 2769 Ramnes....

303 Gofun (v chovu od roku 1990 do 1997)

slezský norický kůň po 2237 Gonos z SM 1645 Epocha po 2928 Funol *1988 majitel: ZH Písek více na www.aschk.cz/pk/kun/11096   synové v chovu: 658 Gofon   Hřebec působil např. v chovu hřebčína Jeníkov a Netolice.  Jeho jediný zařazený syn 658 Gofon působil v chovu pouze jednu...

683 Gospe (v chovu od roku 1997 do 2012)

slezský norický kůň po 2412 Gonet z SM 3085 Nela po 2296 Hubír-13 (Hubír I) *1995 PG: 50.6 % , GZ, AP majitel: ZH Písek více na: www.aschk.cz/pk/kun/17578   Synové v chovu: 1597 Galán, 1733 Goliáš   Ryzák Gospe (remontním jménem Úhel) představuje žádoucí typ slezského...

685 Gotlas (v chovu od roku 1997 do 2014)

slezský norický kůň po 2413 Gopar z SM 2645 Alka po 2237 Gonos *1995 PG: 66,0 %  , GZ, AP majitel: Štauda D., Bělý, Machov více na: www.aschk.cz/pk/kun/17563   Synové v chovu: 2827 Gone, 2858 Gambi, 1952 Galvas, 2328 Gringo   Hřebec zahájil svou chovnou kariéru u...

2728 Gor (v chovu od roku 1998 do 2006)

slezský norický kůň po 2412 Gonet z SM 3441 Ropa po 2237 Gonos *1996 PG: 62,7 %, GZ, AP majitel: ZH Tlumačov více na: www.aschk.cz/pk/kun/18521  

2750 Gonát (v chovu od roku 1999 do 2005)

slezský norický kůň po 2412 Gonet z SM 3092 Nataša po 2296 Hubír-13 *1996 PG: 46,1 %, GZ, AP majitel: ZH Tlumačov více na:  www.aschk.cz/pk/kun/19526  

2752 Gos (v chovu od roku 1999 do 2011)

slezský norický kůň po 2412 Gonet z SM 3556 Savana po 2001 Hegar *1996 PG: 70,5 %, GZ majitel: ZH Tlumačov více na: www.aschk.cz/pk/kun/19527  

2827 Gone (v chovu od roku 2002 do 2015)

slezský norický kůň po 685 Gotlas z 67/39 Igora po 2323 Nero (Nero Diamant II) *2000 PG: 62,7 % , GZ, AP majitel: Bambuch R., Velké Karlovice více na www.aschk.cz/pk/kun/22302   Synové v chovu: 2985 Gondor, 1838 Gibs  

2858 Gambi (v chovu od roku 2003)

slezský norický kůň po 685 Gotlas z 67/39 Igora po 2323 Nero (Nero Diamant II) *2001 PG: 62,7 % , GZ majitel: ZH Tlumačov s.p. více na www.aschk.cz/pk/kun/131881   Od roku 2013 působí na Slovensku v Dobšiné v chovu muráňského norika.  

2985 Gondor (v chovu od roku 2007 do roku 2016)

slezský norický kůň po 2827 Gone z 71/171 Rita po 2276 Hubír - 10 *2005 PG: 47,9 % , GZ majitel: Hajtmar V., Rovensko, Zábřeh na Moravě více na www.aschk.cz/pk/kun/166192   Hřebec je dobrého charakteru , využíván při práci v lese a hospodářství. Je též pravidelným účastníkem soutěží...

1733 Goliáš (v chovu od roku 2011)

slezský norický kůň po 683 Gospe z 1/724 Katka po 2393 Gratíř *2009 PG: 52,1 % , GZ majitel: Zezulka M., Rožnov pod Radhoštěm více na www.aschk.cz/pk/kun/212323   Synové v chovu: 2322 Gordon, 2327 Galant  

1838 Gibs (v chovu od roku 2012 do 2017)

slezský norický kůň po 2827 Gone z 1/723 Lusi po 2412 Gonet *2010 PG: 62,5 % , GZ chovatel: Louda J., Dublovice, Příbram majitel: RANOVA s.r.o., Ing. R. Novotný, Nebužely více na www.aschk.cz/pk/kun/224591

1952 Galvas (v chovu od roku 2013)

slezský norický kůň po 685 Gotlas z 67/90 Vanda po 2774 Navar *2010 PG: 61,8 %, GZ Majitel: Luňák R., Hrabětice, Jeseník nad Odrou více na www.aschk.cz/pk/kun/224919   Hřebec má licenci na slezského norika i na norického koně.  

2322 Gordon (v chovu od roku 2016)

slezský norický kůň po 1733 Goliáš z 67/328 Tamara po 2957 Hardy *2014 PG: 53,1 %  GZ Majitel: ZH Tlumačov více na www.aschk.cz/pk/kun/273002  

2327 Galant (v chovu od roku 2016 do 2018)

slezský norický kůň po 1733 Goliáš z 67/1 Dina po 2868 Nacho Salazar-ZV *2014 PG: 49,0 %  GZ Majitel: RANOVA s r.o., Nebužely více na www.aschk.cz/pk/kun/271570  

2328 Gringo (v chovu od roku 2016)

slezský norický kůň po 685 Gotlas z 69/749 Chvála po 2415 Hugo *2014 PG: 61,5 %  GZ Majitel: RANOVA s r.o., Nebužely více na www.aschk.cz/pk/kun/270307