Inseminace čerstvým spermatem

 
ZH Písek (Ing. Jiří Ptáček 737 274 803 do 22 hod., 382 214 121)
    993 Midas (ČMB linie 9 Marquis de Vraimont) - pro PK českomoravského belgického koně
    1445 Streit (SN linie 1350 Streiter Vulkan) - pro PK norického koně
 
ZH Tlumačov (Ing. Ondřej Mamica 775 224 728, v odběrové dny od 6 do 8 hod 576 771 711)
    1959 Miran-2 (ČMB linie 26 Miroš) pro PK českomoravského belgického koně
    1315 Mazut-2 (ČMB linie 9 Marquis de Vraimont) pro PK českomoravského  belgického koně
     1700 Ryho  (SN linie 2500 Ritz Vulkan VIII) pro PK slezského norika
    1840 Nadar (SN linie 1747 Neuwirt Diamant IX) pro PK slezského norika
    1334 Direkt (N linie Direkt) pro PK norického koně

Inseminace zmrazeným spermatem

 
ID v majetku ZH Písek (info: J. Ptáček tel.: 737 274 803)
154 Bungalow (ČMB linie 396 Bourgogne de Monti)
553 Parbon (ČMB linie 3998 Pandor)
444 Neugot I-20 (SN linie 1747 Neuwirt Diamant IX)
280 Hubar (SN linie 2934 Hubert Nero IX)
96 Hubír-1 (N linie 2934 Hubert Nero IX)
164 Hubír z Ostřetína-1 (N linie Hubert Nero IX)
201 Rytíř z Lán-2 (N linie 2500 Ritz Vulkan VIII)
 
ID v majetku ZH Tlumačov (info: O. Mamica tel.: 775 224 728)
2258 Korbar (čmb linie 50 Corale)

 

ID jsou uloženy v Bance spermatu u ČMSCH a.s. Hradištko pod Medníkem (tel.: 257 740 268)