2201 Korbik (v chovu od roku 2015)

2201 Korbik (v chovu od roku 2015)

českomoravský belgický kůň

po 1326 Korb z 55/947 Bára po 2692 Borax

*2013

PG: 69,5 %, GZ

Majitel: ZH Písek

více na www.aschk.cz/pk/kun/264426

 

2201 Korbík je plemenný hřebec českomoravského belgického koně narozený 2. 4. 2013 u pana Jaroslav Dvořáka v Batelově. 60denní test absolvoval v roce 2015 v Tlumačově, s velmi vysokým hodnocením vlastní výkonnosti 8,83 bodu a celkovým hodnocením 8,25 bodu. Ve výcviku byl hodnocen jako souladný, pracovitý, nadprůměrný v mechanice pohybu, především v kroku. Po zkouškách výkonnosti byl zařazen do genetického zdroje ČMB.

2201 Korbík je příslušníkem naší nejstarší linie 50 Corale (1909). Jeho otec 1326 Korb bohužel působil v chovu pouze 3 sezony. Zařadil 1 syna a 2 dcery. Děd 2696 Korbus byl naopak dlouhověký a v chovu velmi úspěšný. Jako poslední zástupce linie byl v chovu poměrně intenzivně využíván a zařadil celkem 7 synů a 36 dcer do plemenných knih. Svým potomkům předával sice někdy poněkud slabší kostru, avšak příjemný temperament a chodivost.

Maminka 55/947 Bára náleží k poměrně hodně zastoupené rodině 123 Matrona. Sama byla v chovu velmi úspěšná. Z 8 hříbat má zařazeného jednoho syna 4 dcery v HPK. Otec matky 2692 Borax byl ve své době díky své vrané barvě populární příslušník linie 428 Branibor. Do chovu zařadil 2 syny, ale více ceněn je jako dobrý producent matek.

Hřebec sám je špičkovým představitelem svého plemene. Korektní, mohutný a přitom ušlechtilý, chodivý a především velmi charakterní a pracovitý kůň. V tomto smyslu nelze nezmínit velmi dobrou práci vedoucího stanice hřebců Horní Libochová pana Kopáčka a Tomáše Hubla, kteří s hřebcem dva roky pracovali a v jejichž péči hřebec dospěl do současné podoby.