2202 Burbon z Lovčic (v chovu od roku 2015)

2202 Burbon z Lovčic (v chovu od roku 2015)

slezský norický kůň

po 2952 Brys slezský z 1/723 Lusi po 2412 Gonet

* 2013

PG 61,8 %, GZ

Majitel: V. Svobodová, Blansko

více na www.aschk.cz/pk/kun/261480