2859 Nonet (v chovu od roku 2003 do 2017)

2859 Nonet (v chovu od roku 2003 do 2017)

slezský norický kůň

po 2605 Nuheg z 69/720 Ulita po 2412 Gonet

*2001

PG: 64,4 %, GZ, AP

Majitel: ZH Tlumačov

více na www.aschk.cz/pk/kun/135605

 

Synové v chovu: 1840 Nadar

 

Hřebec Nonet se narodil 22.4.2001 ve Vítkovské zemědělské s.r.o. na Klokočově. Zkoušky výkonnosti absolvoval v roce 2003 v ZH Tlumačov. Za typ a exteriér byl hodnocen známkou 8 bodů, za výkonnost 8,51 bodů.

Je zařazen do akceleračního programu slezského norika a se svými 64,4 % PGSN je v genových zdrojích tohoto plemene. Je prochován v 4x4 generaci na plemeníka 2131 Neugot z Lán-5. Jeho otec 2605 Nuheg má zařazeného do chovu ještě hřebce 2823 Novic. Matka, klisna 69/720 Ulita, získala 1. místo na Národní výstavě hospodářských zvířat Přerov 1997 a stala se šampionkou výstavy. Přísluší k rodině klisny SM 1646 Elvíra.