Historie chovu norického koně v Čechách

Plemeno norický kůň pochází z alpských oblastí a své jméno získalo podle starověké římské provincie Noricum rozkládající se zhruba na území dnešního Rakouska. V českých zemích byl norik dříve hojně využíván. Noričtí hřebci vozili ze Solnohradska přes naše území po důležité obchodní cestě sůl. Formani si rádi přividělali za skočné svých hřebců a tak během zastávek v zájezdních hostincích k těmto norickým hřebcům místní chovatelé přiváděli své říjné klisny. V jižních čechách tak vznikl ráz koní tzv. netoličtí koně, kteří byli na trhu velmi dobře prodejní.

Norický kůň byl u nás nejprve chován pouze v Pošumaví, kde se chov vyvíjel vždy pod vlivem norika ze sousedních oblastí. Zpočátku docházelo k převodnému křížení selských klisen za pomoci importovaných rakouských noriků a bavorských chladnokrevníků pocházejících z originálních rakouských noriků. Zpočátku v letech 1900 až 1930 docházelo k převodnému křížení mezi těmito importovanými norickými hřebci s domácími klisnami, většinou chladnokrevného původu a později v letech 1930 až 1950 s klisnami se známým genovým základem noriků ale i slezských noriků v rodokmenech těchto klisen, případně se vzájemně připařovali potomci z tohoto převodného křížení. Ovšem v Čechách docházelo i k vzájemnému prolínání krve norické a belgické. Ke zvýšení počtu norických hřebců, zejména v písecké oblasti, došlo za 2. světové války. Po válce opět počet noriků poněkud poklesl, neboť řada z nich byla postoupena k náhradě chybějících plemeníků v typicky norických oblastech. Od 60. let 20. století se však postupně snižovaly stavy chladnokrevných koní. K dostatečnému zajištění plemenitby, následkem zvyšující se potřeby zajištění produkce tažných koní do lesa, se od 80. let opět zvyšuje početní stav plemeníků v zemském chovu. Zemský chov chladnokrevníka v Čechách byl velkou měrou ovlivněn hřebčínem v Netolicích, kde bylo kromě belgiků chováno i velmi kvalitní stádo noriků. Dalším významným chovem norického koně byl chov ŠZP Lány. Na zrušený lánský chov navazují v Sukoradech na Litoměřicku. V současnosti je větší chov norika v hřebčíně Jeníkov a v tradici chovu pokračují též na Ostřetíně.

Kromě originálních importovaných norických hřebců ovlivnili chov norického koně i hřebci z linií slezského norika (viz příslušná kapitola). Své linie v našem chovu založili importovaní hřebci např. 208 Direktor (chl.b.,*1980), 2479 Ramsau s.v. (chl.b.,*1982), 2395 Maltum Vulkan (chl.b.,*1983) ,  282 Schachen (chl.b.,*1987), 732 Wendys s.v. (n.r.,*1996) a hřebci z linie 500 Vogl Vulkan XI -  653 Vesír (n.r.,*1993), 656 Schram (n.r.,*1994) a 657 Tango (n.r.,*1994).

V rámci skutečnosti, že slezský norik a norický kůň mají původově společný základ a z důvodů dotační politiky genových zdrojů slezského norika, docházelo k překřížení obou populací, což mělo negativní dopady jak na slezského norika tak na plemeno norického koně. U slezského norika se ztrácí suchost, odolnost a výkonnost a zvětšuje se jeho tělesný rámec a hrubost. Naproti tomu norický kůň v populaci mizí a ztrácí svoji mohutnost a typické znaky.  Proto rada plemenné knihy přijala opatření, že od roku 2013 budou do chovu norického koně akceptováni pouze ti hřebci slezského norika, kteří odpovídají typu norika svým zevnějškem a mohutností.

V chovu norického koně tedy nadále působí hřebci původních norických linií a akceptovaní hřebci slezského norika, v menší míře též originální importovaní noričtí hřebci.

 

Podkladem k této stručné historii byla zejména bakalářská práce Ivany Vajdové - Analýza současné populace plemene norik v České republice (Brno 2007)

informace o chovu norického koně v ČR lze čerpat též z knihy Chov koní v Československu od Jaromíra Duška a kol.

Linie norického koně

Uznané linie plemenných hřebců N dle ŘPK norika (www.aschk.cz)

1. N-L-A 01    Amor T (n.r.,*1888) - aktivní

2. N-L-A 02    80 Arnulf 55 S. (n.r.,*1886)

3. N-L-B 01    lic Bravo II (n.r.,*1905)

4. N-L-D 01    Direkt (chl.b.,*1974) - aktivní

5. N-L-M 01    Maltum (chl.b.,*1973)

6. N-L-M 02    292/64 Max Diamant II 681 S. (n.r.,*1914)

7. N-L-N 01    Nero I 621 S. (n.r.,*1910)

8. N-L-N 02    50 Norbert St. (n.r.,*1887) - aktivní

9. N-L-R 01    Randolf 1998 (chl.b.,*1952) - aktivní

10.N-L-V 01    500 Vogl Vulkan XI /1380/ S. (n.r.,*1958) - aktivní

11.N-L-V 02    lic. Vulkan II 427 S. (n.r.,*1899)

nové linie založené originálními importovanými noriky

12. N-L-W 01    Wesinger Diamant XII (n.r.,*1991) - aktivní

13. N-L-Z 01    Zeus Schaunitz (n.r.*1981) - aktivní

14. N-L-T 01    Toni Vulan XI (n.r.,*1968) - aktivní

 

Populaci norického koně v Čechách ovlivnily též linie hřebců: 1350 Streiter Vulkan - 1980 Streter z Lán-5 (s.n., *1965), 1542 Nero Diamant VI - 1874 Nero ze Žitné-2 čili Nero Diamant I (s.n., *1961), 2500 Ritz Vulkan VIII - 2686 Rytíř (s.n.,*1956), 1747 Neuwirt Diamant IX - 2009 Neugot-2 (s.n.,*1966), 2694 Fusch Vulkan XI - 2870 Fuad-3 (N, *1962), 2693 Schrempf Diamant VIII - 1955 Šremf ze Žitné-1 či též Šremf I (N,*1963) a 2934 Hubert Nero IX - 2061 Hubír (s.n.,*1968)

Situace v chovu norika po oddělení od chovu slezského norika

 

Slezský norik má výrazně lepší postavení na trhu s ohledem na finanční podporu, kterou norik nedostává. Po dlouhodobém převodném křížení norických klisen slezskými hřebci, které bylo ovlivněno dotační politikou, byla obě plemena v roce 2012 oddělena z hlediska zapouštění i zápisu hříbat do plemenné knihy. V současnosti je hříbě zapsáno do stejné plemenné knihy jako jeho matka.

Zatímco PK SN je uzavřená a není možné do chovu doplňovat jiná plemena (s ohledem na udržení genetického zdroje), PK N je otevřená a lze v ní využívat i hřebce jiných norických plemen (muráňský norik, rakouský norik). Dosud využívaných 9 hřebců SN, kteří byli RPK vybráni v roce 2012 postupně dožívá a byli to hřebci, kteří svým plemenným typem odpovídají plemeni norik. Za posledních 6 let zapustili tito hřebci celkem 55 norických klisen, což nemůže zásadně ovlivnit ani vývoj populace norických koní ani v současnosti kritizované genetické propojení norika a slezského norika. U těchto hřebců se předpokládá využití v norické plemenné knize do skončení jejich kariéry hřebce.

Rozdíly mezi oběma plemeny se v budoucnosti musí spíše zvýrazňovat především s ohledem na skutečnost, že pouze SN je evidován jako genetický živočišný zdroj.

Rozhodující podíl norických koní je chován v oblasti Čech a předpokládáme, že činnost nově vzniklého Svazu chovatelů a přátel norika (SCHPN) umožní zaktivizovat tyto chovatele a podpořit rozvoj, nebo alespoň udržení chovu norických koní v České republice.

(Výňatek ze stránek nově založeného svazu chovatelů norických koní svaznorika.org/about/ )